”Forskningsbaserad teater” om barns erfarenheter av att växa upp i missbruksmiljö: lärande, komplexa problemförståelser och attityder
Huvudsökande: Anneli Silvén Hagström, Institutionen för socialt arbete
Medsökande: Nina Tersman, Teater Komet
Beviljat belopp: 100 000 kr.

Anslaget kommer från Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet.

Forskningsprojektet syftar till att utvärdera en teaterföreställning som fått inspiration från en longitudinell studie om barns berättelser om att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem. Målsättningen är att genom integrerat lärande bidra med kunskap om komplexiteten i denna problematik. Denna kunskapsspridning skulle potentiellt kunna motverka negativa attityder och stigmatiseringen av denna grupp barn och unga.

Läs artikeln: Silvén Hagström, Anneli. Research-Based Theater and “Stigmatized Trauma”: The Case of Suicide Bereavement