Åsa Backlund. Foto: Björn Dalin
Åsa Backlund. Foto: Björn Dalin

Forskningsöversikten är framtagen av sakkunniga professor Henry Ascher, fil.dr. Åsa Backlund, professor Titti Mattsson och professor Christian Munthe. 

I en debattartikel i Sydsvenska dagbladet sammanfattar de den forskning som gjorts på området och lyfter fram hur utvecklingen av situationen för ensamkommande barn och unga går i en annan riktning än vad forskningen visar krävs för att stödja dem. De hoppas att det beslut om den tilfälliga utlänningslagen som under december ska tas av riksdagen ska grundas i den forskning som finns.

Rapporten riktar sig i första hand till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå samt till handläggare, chefer och personal som arbetar med ensamkommande barn och unga.

Läs hela artikeln

Läs hela forskningsöversikten

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2018). Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).