Catrine Kaunitz försvarade framgångsrikt sin licentiat-avhandling med titeln Aggression Replacement Training (ART) i Sverige -spridning, programtrohet, målgrupp och utvärdering den 29 maj 2017.

Opponent var Docent Ingegerd Wirtberg, Lunds universitet.

Huvudhandledare: Bo Vinnerljung
Biträdande handledare: Tommy Lundström

Avhandlingen bygger på ett svenskt utvärderingsprojekt om Aggression Replacement Training (ART), som är ett amerikanskt manualbaserat program utvecklat för ungdomar med beteendeproblem.  Syftet är dels att med ART som exempel beskriva och analysera hur ett manualbaserat program sprids och tillämpas inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård och dels att diskutera förutsättningarna för att genomföra effektstudier av manualbaserade program i reguljär öppen och sluten ungdomsvård.  Därutöver innehåller avhandlingen också en systematisk översikt av befintliga svenska och internationella effektstudier av ART.

Länk till fulltext i DiVA

Länk till Abstract i DiVA