Nordin, Håkan (2003). Permanenta eller tillfälliga placeringar? Om lag och verklighet vid flyttningsförbudsbestämmelsens tillämpning.
Rapport 106. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7265-645-3. Spikblad_nordin (pdf) (20 Kb)

Ahacic, Kozma (2002). Improvements in the Aging Population 1968-1991: Trends in Mobility and Dental Status.
SSSW 19. Department of Social Work, Stockholm University.
ISBN: 91-7265-454-6. ahacic (12 Kb)

Karlsson, Magnus (2002). Själv men inte ensam - om självhjälpsgrupper i Sverige.
Rapport nr 104. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7265-449-X. magnuskarlsson (74 Kb)

Sjöblom, Yvonne (2002). På väg ut. När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån - ur socialtjänstens perspektiv.
Rapport nr 103. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7265-422-8 sjoblom (14 Kb)

Byberg, Ingrid (2002). Kontroll eller handlingsfrihet? - en studie av organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet.
Rapport nr 101. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7265-402-3. byberg (20 Kb)

Ekendahl, Mats (2001). Tvingad till vård - missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter.
Rapport nr 100. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7265-185-7. ekendahl (20 Kb)

Topor, Alain (2001). Managing the Contradictions - recovering from severe mental disorders
SSSW 16. Department of Social Work, Stockholm University.
ISBN: 91-7265-184-9. topor (12 Kb)

Hübner, Lena (2001). Narkotika och alkohol i den allmänna opinionen.
Rapport nr 99. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7265-183-0. hubner (20 Kb)

Trydegård, Gunbritt Tradition, Change and Variation. Past and Present Trends in Public Old-age Care.
SSSW 16. Department of Social Work, Stockholm University. Abstract.

Sallnäs, Marie (2000). Barnavårdens institutioner - framväxt, ideologi och struktur
Rapport nr 96. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7265-147-4. Abstract.

Billinger, Kajsa (2000). Få dem att vilja - motivationsarbete inom tvångsvården av vuxna missbrukare.
Rapport nr 95. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7265-070-2. billinger (19 Kb)

Ulla Forinder (2000). I skuggan av cancer - benmärgstransplantation ur ett föräldraperspektiv.
Rapport nr 94. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7153-072-9. forinder (10 Kb)

Sundh, Kenneth (1999). Socialtjänstens strukturinriktade arbete - utveckling, möjligheter och hinder.
Rapport nr 92. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7153-989-1. sundh (10 Kb)

Abrahamson, Maria (1999). Alkoholkontroll i brytningstid - ett kultursociologiskt perspektiv.
Rapport nr 88. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
ISBN: 91-7153-919-0. abrahamson (24 Kb)

Stenius, Kerstin (1999). Privat och offentligt i svensk alkoholistvård. Arbetsfördelning, samverkan och styrning under 1900-talet. Lund: Arkiv förlag.
ISBN: 91-7924-121-2. Abstract not available.

Hermodsson, Anne (1998). Klientdemokrati - vision och verklighet. En studie i fem kommuner.
Rapport nr 86. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. hermodsson (22 Kb)

Blomqvist, Jan (1998).Beyond Treatment? Widening the approach to alcohol problems and solutions.
SSSW 13. D epartment of Social Work, Stockholm University. blomqvist (13 Kb)

Kurube, Noriko (1998). Självhjälp och överlevnad - en studie av Länkarna.
Rapport nr 85. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. kurube (18 Kb)

Byqvist, Siv (1997). Svenska narkotikamissbrukande kvinnor och män: missbruksförlopp och kriminalitet.
Rapport nr 84. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. byqvist (60 Kb)

Oxenstierna, Gabriel (1997). Socialtjänstens förutsättningar för barnavårdsarbete - en studie om villkor, påfrestningar och resultat.
Rapport nr 83. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. oxenstierna (41 Kb)

Trygged, Sven (1996). Arbetslös och medellös. En studie av beredskapsarbetare i Stockholm.
Rapport nr 78. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Abstract not available.

Eriksson, Bodil (1995). Från omsorg till socialt förändringsarbete. En analys av villkor för stödgruppsarbete.
Rapport nr 72. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. bodileriksson (53 Kb)

Boklund, Ann (1995). Olikheter som berikar? - möjligheter och hinder i samarbetet med socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och familjeomsorg.
Rapport nr 71. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Abstract not available.

Stenström-Jönsson, Ulla-Britta (1995). Mot självständigare liv? Om nedläggningen av Furuhagens vårdhem för utvecklingsstörda.
Rapport nr 70. Abstract not available.

Svedberg, Lars (1994). On Marginality. A Client Group´s Relationship to Work.
SSSW8. Abstract not available.

Eriksson, Birgitta S. (1994). Ett år med diabetes. Beskrivning av ett förlopp samt analys av faktorer som stött eller hindrat ett framgångsrikt behandlingsresultat.
Rapport nr 68. Abstract not available.

Gunnarsson, Evy (1993). I välfärdsstatens utmarker. Om socialbidrag och försörjning bland ensamstående kvinnor utan barn.
Rapport nr 64. Abstract not available.

Malmström, Ulf (1993). Missbruk och samhällsåtgärder i ett flergenerationsperspektiv. - en 20-årsuppföljning av barn och ungdomar som omhändertogs för samhällsvård i Stockholm 1970.
Rapport nr 63. Abstract not available.

Lundström, Tommy (1993). Tvångsomhändertagande av barn. En studie av lagarna, professionerna och praktiken under 1900-talet.
Rapport nr 61. Abstract not available.

Söderholm Carpelan, Kerstin (1992). Unga narkotikamissbrukare i en vårdkedja En studie av 208 ungdomar vid Maria ungdomsenhet i Stockholm.
Rapport nr59. Abstract not available.

Skoglund, Anna-Maria (1992). Fattigvården på den svenska landsbygden år 1829.
Rapport nr 58. Abstract not available.

Hydén, Margareta (1992). Woman Battering as Marital Act. The construction of a violent marriage.
SSSW 7. Abstract not available.

Bergmark, Åke (1991). Socialbidrag och försörjning. En studie av bidragstagande bland ensamstående utan barn.
Rapport nr 55. Abstract not available.

Mossberg, Roland (1991). Distans och närhet. Förutsättningar och möjligheter för det sociala arbetets organisering och disciplinering.
Rapport nr 50. Abstract not available.

Meiss, Kathleen Ann (1991). Work, Welfare and Social Work practice. A Study of Theoretical and Practice Relationships with Applications from Occupational Social Work.
SSSW 6. Abstract not available.

Jonsson, Britt (1990). En gång Skå-pojke. En studie av 20 fd Skå-pojkars erfarenheter av barnbyn Skå.
Rapport nr 49. Abstract not available.

Thoraeus Olsson, Ojan (1990). Efter 80. En undersökning om äldre människors sociala omsorgsbehov och deras omsorgssituation.
Rapport nr 48. Abstract not available.

Bergmark, Anders and Oscarsson, Lars (1988). Drug, Abuse and Treatment - a study of Social Conditions and contextual Strategies.
SSSW 4. Abstract not available.

Jeppsson-Grassman, Eva (1987). After the fall of Darkness. Three studies of visual impairment and work.
SSSW 3. Abstract not available.

Sundström, Gerdt (1983). Caring for the Aged in Welfare Society.
SSSW 1. Abstract not available.