Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
  4. Biblioteket för socialt arbete integreras med Frescatibiblioteket

Biblioteket för socialt arbete integreras med Frescatibiblioteket

Biblioteket för socialt arbete flyttar inom kort sina samlingar till Frescatibiblioteket och i lokalerna vid Sveaplan blir det istället studieplatser. Beslutet om att flytta bibliotekets samlingar till Frescati togs redan 2017 och var planerat att genomföras sommaren 2021, men flytten tidigareläggs på grund av besparingskrav vid universitetsförvaltningen.

Biblioteket för socialt arbete entré

Flytten av samlingarna från Socialt arbete till Frescatibiblioteket påbörjas under senvåren i år och beräknas vara klar under sommaren. Lokalerna vid Sveaplan kommer efter flytten att fungera som studieplatser. På grund av den rådande situationen med smittspridning av det nya coronaviruset har biblioteket dock hållit stängt sedan mitten av mars och det är i nuläget osäkert när lokalerna med studieplatser kan komma att öppna.

Beslutet om att införliva bibliotekets samlingar i Frescati togs redan vid enhetsutredningen 2017, och var planerat att genomföras sommaren 2021, då institutionen för socialt arbete flyttar till nya lokaler i Albano. Att flytten tidigareläggs ett år beror på att universitetsförvaltningen som universitetsbiblioteket är en del av har besparingskrav på sig.

Arbetet med den kommande flytten och att gå igenom samlingarna har skett löpande sedan 2017, vilket är ett skäl till att flytten kan möjliggöras så snart. För studenterna blir det ingen större skillnad, mer än att de får möjligheten att lära känna Frescatibiblioteket tidigare än planerat.

För frågor om införlivningen av Biblioteket för socialt arbete i Frescati, kontakta projektledare Tommy Westergren.

Bokmärk och dela Tipsa
Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2