Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Rapport från den 20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Den 20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg gick av stapeln den 20 mars med fler än 250 deltagare.

Ny forskning om äldre och äldreomsorg

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet arrangerar årligen en forskardag om äldre och äldreomsorg för praktiker, politiker, journalister, företrädare för myndigheter samt personer som jobbar med forskning och utveckling inom området. Årets arrangemang, som äger rum den 20 mars, är det 20:e i ordningen och samlar i likhet med föregående år flera hundra deltagare.

Nyhetsbrev till studenter

Här hittar du institutionens nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla institutionens kursdeltagare. Om du vill ha det direkt som e-post till din egen adress finns länk på sidan där du kan anmäla dig för framtida utskick.

Carolina Överlien. Foto: Ingar Sörensen

Domstolar får inte blunda för barns rätt att bli hörda

Debattartikel i SvD skriven av bl.a Carolina Øverlien, lektor vid institutionen.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2