Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Debatt

Peter Andersson: Rätt kunskap saknas på ungdomshemmen

Tyvärr är inte all personal på ungdomshemmen rustad för att ge den vård och behandling som ungdomarna behöver. Placeringen av unga riskerar att bara bli förvaring, skriver Peter Andersson, socionom, psykoterapeut och forskare.

Forskardag om äldre och äldreomsorg

Information om Coronaviruset till studenter och medarbetare

Foto: Niklas Björling

Rapport från Forskardag om socialpsykiatri 11 februari 2020

Förmiddagen den 11 februari samlades cirka 300 personer, socialarbetare inom socialpsykiatrin, personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård och andra i aulan på Institutionen för Socialt Arbete.

Katarina Piuva

Hur livet formar sig för föräldrar till vuxna barn med långvarig psykisk sjukdom

Katarina Piuva och Helene Brodin har i en intervjustudie undersökt hur livet formar sig för föräldrar till vuxna barn med långvarig psykisk sjukdom. Ekonomi, arbete och familjerelationer påverkades av det livslånga ansvaret. Samtidigt, med stigande ålder, utvecklades en ömsesidighet i omhändertagandet.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2