Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Kraftsamling om svensk insitutionsvård

Med anledning av en lång tids kritiska granskningar och de uppgifter som nu framkommit kring missförhållanden på slutna ungdomshem bjuder Childhood in till en gemensam kraftsamling

Aktuell pedagogik

Ny forskarhandledningsmodell — det bästa av två världar?

Joakim Isaksson kommer under det kommande året verka som pedagogisk ambassadör. Uppdraget innebär dels att arbeta för att utveckla pedagogiken vid Stockholms universitet och dels att vid vår egen institution stödja kolleger och leda pedagogiska diskussioner vid seminarier och lärardagar. Han kommer också att arbeta med att utveckla en ny handledningsmodell för examensarbeten. 

Läs mer om årets pedagogiska ambassadörer

Debattartikel

Barnkonventionen gäller även unga som begår brott

Debattartikel där Peter Andersson och Maria Andersson Vogel, tillsammans med 14 kollegor från andra institutioner/lärosäten, mot bakgrund av sin forskning argumenterar emot den senaste tidens politiska förslag om att flytta ansvaret för minderåriga som begår brott från särskilda ungdomshem till Kriminalvården.

Forskarna ställer krav på att de politiker som förespråkar detta ska redovisa vilket kunskapsunderlag de lutar sig emot samt på vilket sätt man menar att en sådan förändring är förenlig med Barnkonventionen som numer är svensk lag.

Doktorandmedel till institutionen

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) har beviljat institutionen för socialt arbete doktorandmedel för projektet ”Föräldraskapets inbyggda motsägelser – när ett vuxet barn har psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar och behöver stöd att komma ut i studier eller arbete”.

Maria Andersson Vogel. Foto: Vilhelm Stokstad

Granskning av missförhållanden på särskilda ungdomshem

SVT:s Uppdrag granskning visar i ett kommande reportage på omfattande missförhållanden i vården av flickor vid ett av SiS särskilda ungdomshem. Maria Andersson Vogel diskuterar situationen för flickor vid de särskilda ungdomshemmen i Morgonstudion på SVT.

Foto: Niklas Björling

Nytt samarbetsprojekt om självvald inläggning för barn och unga

Professor Ulla-Karin Schön  vid Institutionen för socialt arbete har tilldelats forskningsmedel inom ramen för det strategiska partnerskapet och samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms universitet. Samarbetsprojektet handlar om att undersöka hur delaktighet och återhämtning kan främjas i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) genom insatsen självvald inläggning.

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Covid-19 i äldreomsorgen

Marta Szebehely är en av författarna bakom en rapport till regeringens coronakommission

Carolina Överlien. Foto: Ingar Sörensen

Ny professor: Carolina Överlien

Carolina Överlien har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga.

Foto: Eva Dalin

Ny publikation

I huvudet på en socialpedagog

Christer Cederlund har tillsammans med Lisbeth Eriksson, Bibbi Ringsby Jansson och Lars A. Svensson gjort en studie av yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik.

Zoom, logotyp för bildpuff

Viktig information om undervisning via Zoom

Här har vi sammanställt information och regler för användning av Zoom i undervisning.

Omslag bok

Ny bok: Disciplinering, femininitet och tvångsvård

Maria Andersson Vogel har skrivit en bok om tjejers vardag och relationer vid särskilda ungdomshem.

Foto: Björn Dalin

Distansundervisning huvudregel hela vårterminen 2021

Uppdaterat 2021-01-21. Distansundervisning som huvudregel ska gälla vid SU under hela VT-21. Därutöver gäller de skärpta reglerna om maximalt åtta personer vid undervisningsmoment och examinationer. Salstentamen får ej ges.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2