Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Forskardag om äldre och äldreomsorg

Information om Coronaviruset till studenter och medarbetare

Foto: Niklas Björling

Rapport från Forskardag om socialpsykiatri 11 februari 2020

Förmiddagen den 11 februari samlades cirka 300 personer, socialarbetare inom socialpsykiatrin, personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård och andra i aulan på Institutionen för Socialt Arbete.

Katarina Piuva

Hur livet formar sig för föräldrar till vuxna barn med långvarig psykisk sjukdom

Katarina Piuva och Helene Brodin har i en intervjustudie undersökt hur livet formar sig för föräldrar till vuxna barn med långvarig psykisk sjukdom. Ekonomi, arbete och familjerelationer påverkades av det livslånga ansvaret. Samtidigt, med stigande ålder, utvecklades en ömsesidighet i omhändertagandet.

Syskonstudie av familjehemsplacerade barn

Lars Brännström, Bo Vinnerljung och Anders Hjern har gjort en studie av utfall av familjehemsplacering.

Bortom formella planer – brukarmedverkan vid boendestöd

David Matscheck, Amanda Ljungberg och Alain Topor har intervjuat boende och stödpersonal om hur brukarmedverkan fungerar. De har kommit fram till att ett stöd som upplevs som just stödjande, präglas av att det inte är alltför detaljreglerat utan lämnar utrymme för den boendes och stödpersonens egna beslut.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2