Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
Sibel Korkmaz

Aktuellt

Våld i kärleksrelationer vanligt bland unga

Många ungdomar blir utsatta för våld eller trakasserier i den egna kärleksrelationen. Skolan och hemmet är platser där våldet sker och där vuxna ofta finns närvarande. Det framkommer i den första större svenska studien om ungas våld i relationer.

Rättssäkerhet och solidaritet, symbolbild

Rättssäkerhet och solidaritet - vad hände?

Åsa Backlund har tillsammans med andra forskare skrivit en antologi om förändringar i rättssäkerheten för asylsökande.

Ny artikel

Privatizing the central core of social work.

Emelie Shanks och Gina Mejdell Bjerland har publicerat en artikel om privatisering av socialt arbete. De pekar i studien på de komplexa problem som uppstår när delar av myndighetsutövning hanteras av entreprenörer. 

Svenska dagbladet, logotyp

Debatt

"Ovärdigt att utvisa placerade barn"

Socialtjänsten har skyldighet att agera vid oro för att ett asyl­sökande barn far illa. Men när Migrationsverket kan besluta om utvisning under pågående vård försvåras läget avsevärt, skriver Åsa Backlund och en rad andra forskare. 

Ny bok

Ny bok om kvalitativa metoder

Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod. En av författarna är Joakim Isaksson.

Abstractsida för artikeln Choice, needs or equality?

Choice, needs or equality?

Elin Peterson och Helene Brodin beskriver i den här artikeln hur äldreomsorgen beskrivs av aktörer så som politiker, lokala myndighetsrepresentanter och representanter för intresseorganisationer.

Förgätmigej. Foto: Sanna Tielman

Examenshögtid våren 2021

Examenshögtiden är en hyllning till de studerande som avlägger examen vid institutionen för socialt arbete.

Se aktuella artiklar

Ta del av institutionens nyaste forskningspublikationer.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Biblioteket
DiVA
vfu ny 2