Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Nytt nummer av IJSW

Nytt nummer av International Journal of Social Welfare

I aprilnumret av International Journal of Social Welfare publiceras en rad intressanta artiklar från olika delar av världen, bland annat en artikel om livssituationen för papperslösa migranter i Sverige.

Abstractsida för artikeln Choice, needs or equality?

Choice, needs or equality?

Elin Peterson och Helene Brodin beskriver i den här artikeln hur äldreomsorgen beskrivs av aktörer så som politiker, lokala myndighetsrepresentanter och representanter för intresseorganisationer.

Förgätmigej. Foto: Sanna Tielman

Examenshögtid våren 2021

Examenshögtiden är en hyllning till de studerande som avlägger examen vid institutionen för socialt arbete.

Medarbetare sökes

Lediga jobb

Institutionen utlyser just nu tre lektorat - ett i socialt arbete, ett i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt samt ett i socialt arbete inriktning psykosocialt behandlingsarbete. Du hittar mer information om tjänsterna nedan. Sista ansökningsdag 2021-04-26.

Universitetslektor i socialt arbete

Universitetslektor i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt

Universitetslektor i socialt arbete inriktning psykosocialt behandlingsarbete

Ny artikel

How do users with comorbidity perceive participation in social services?

Ulla-Karin Schön, Kari Jess och Amanda Jones har i en kvalitativ intervjustudie undersökt hur drogmissbrukare med samtidigt psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk problematik uppfattar mötet med socialarbetare. Fokus i studien ligger på den sociala process som brukare och socialarbetare befinner sig i, och där det är viktigt att socialarbetaren är medveten om vikten av att etablera ömsesidig tillit. 

Se aktuella artiklar

Ta del av institutionens nyaste forskningspublikationer.

Debattartikel

Barnkonventionen gäller även unga som begår brott

Debattartikel där Peter Andersson och Maria Andersson Vogel, tillsammans med 14 kollegor från andra institutioner/lärosäten, mot bakgrund av sin forskning argumenterar emot den senaste tidens politiska förslag om att flytta ansvaret för minderåriga som begår brott från särskilda ungdomshem till Kriminalvården.

Forskarna ställer krav på att de politiker som förespråkar detta ska redovisa vilket kunskapsunderlag de lutar sig emot samt på vilket sätt man menar att en sådan förändring är förenlig med Barnkonventionen som numer är svensk lag.

Foto: Björn Dalin

Distansundervisning huvudregel hela vårterminen 2021

Uppdaterat 2021-01-21. Distansundervisning som huvudregel ska gälla vid SU under hela VT-21. Därutöver gäller de skärpta reglerna om maximalt åtta personer vid undervisningsmoment och examinationer. Salstentamen får ej ges.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2