Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
Eva Samuelsson. Foto: Niklas Björling

Satsning på samverkan för behandling av spelproblem

Eva Samuelsson vid Institutionen för socialt arbete var en av de första i raden att beviljas samverkansmedel från Humanvetenskapliga områdesnämnden för ett projekt för ökad samverkan inom området spel om pengar.

Nyhetsbrev till studenter

Här hittar du institutionens nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla institutionens kursdeltagare. Om du vill ha det direkt som e-post till din egen adress finns länk på sidan där du kan anmäla dig för framtida utskick.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2