Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Debattartikel om behandling av barn som begått grova brott

En otydlig ansvarsfördelning skapar ett slags negativ konkurrenssituation om ansvaret för unga som begått grova brott. Därför måste socialtjänstens uppdrag tydliggöras i lagen, kompetensen utvecklas och resurser tillsättas om den allvarliga ungdomsbrottsligheten och rekryteringen till kriminella gäng ska motverkas, skriver Charlotte Alm och Michael Tärnfalk.

Nyhetsbrev till studenter

Här hittar du institutionens nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla institutionens kursdeltagare. Om du vill ha det direkt som e-post till din egen adress finns länk på sidan där du kan anmäla dig för framtida utskick.

Malin K Södergren

Välkomna den nya doktoranden Malin K Södergren!

Speciellt intresseområde är brukarmakt inom välfärdssystemet.

Klass och hur ungdomar skadas av alkohol

Har socioekonomisk status någon betydelse för i vad mån ungdomar dricker för mycket? Patrik Karlsson har tillsammans med Siri Thor och Jonas Landberg undersökt den saken.

Var med och påverka din utbildning

Från och med höstterminen 2019 finns inte längre en egen kår vid institutionen. Den tidigare kåren, SSAS, blir en kårförening under Stockholms universitets studentkår (SUS).  Om du klickar på länken nedan hittar du information om denna förändring och vad Du behöver göra för att vara med i kårarbetet vid Stockholms universitet och på så sätt få inflytande över Din och andra studenters studiemiljö.

Trakasserier och kränkande särbehandling, omslag för broschyr

Kränkande särbehandling och trakasserier är inte okej

Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling? Det är något som inte ska finnas vid Stockholms universitet.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2