Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
Foto: Björn Dalin

Tidiga insatser krävs för unga kriminella

Michael Tärnfalk deltar i ett samtal på P1 Morgon om insatser för unga kriminella.

Utlysning av doktorandmedel från Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg

Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar medel genom Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg (CKVO) för doktorandanställningar och för rörlig resurs, dvs. medel för forskning som kan sökas av anställda lärare. Doktorandmedlen uppgår till 1 milj. fördelat på två år och resterande medel måste finansieras av den institution som söker och erhåller CKVO-medel.

Höstens nya medarbetare

Hösten 2020 har vi en rad nya medarbetare. Klicka gärna på länken intill deras namn för att se närmare vilka de är.

Foto: Björn Dalin

Terminsstart på Sveaplan eller digitalt?

Under coronaepedemin har SUs lokaler varit helt stängda. Vid terminsstart H20 kommer vissa undervisningstillfällen ske på plats på Sveaplan.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Coronakrisen blottar brister i äldreomsorgen

I coronapandemins inledningsskede glömdes äldreomsorgen bort, vilket är en av huvudorsakerna till att smittan fått så omfattande spridning i många länders äldreboenden.

Foto: Eva Dalin

Biblioteket för socialt arbete integreras med Frescatibiblioteket

Biblioteket för socialt arbete flyttar inom kort sina samlingar till Frescatibiblioteket och i lokalerna vid Sveaplan blir det istället studieplatser. Beslutet om att flytta bibliotekets samlingar till Frescati togs redan 2017 och var planerat att genomföras sommaren 2021, men flytten tidigareläggs på grund av besparingskrav vid universitetsförvaltningen.

Foto: Niklas Björling

Rapport från Forskardag om socialpsykiatri 11 februari 2020

Förmiddagen den 11 februari samlades cirka 300 personer, socialarbetare inom socialpsykiatrin, personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård och andra i aulan på Institutionen för Socialt Arbete.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2