Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Doktorand i socialt arbete

Anställningen är knuten till ett forskningsprojekt som handlar om att främja delaktighet för personer med komplexa behov i psykiatrisk vård och socialtjänst. 

Kristina Bromark. Foto: Privat.

Ny doktorand: Kristina Bromark

Forskar om brukardelaktighet i Socialtjänsten.

Adjungerad lärare i socialt arbete

Vi söker dig som är socionom, har jobbat med socialt arbete i 5–15 år och som gillar ditt arbete.

Nora Germundsson. Foto: privat

Ny doktorand: Nora Germundsson

Skriver avhandling om digitalisering inom kommunal socialtjänst.

Stora framgångar för institutionen när Forte beslutade om forskningsmedel

Vår institution tilldelades ett flertal anslag när Forte den 1 oktober 2019 tillkännagav ansökningar som hade beviljats medel

Foto: Björn Dalin

Missa inte Socialtjänstpodden

Socialtjänstpodden drivs av Akademikerförbundet SSR och tar upp intressanta och aktuella frågor inom området. Bland annat kan du höra Michael Tärnfalk prata om arbetet med barn som begår brott.

Malin K Södergren

Ny doktorand: Malin K Södergren

Speciellt intresseområde är brukarmakt inom välfärdssystemet.

Var med och påverka din utbildning

Från och med höstterminen 2019 finns inte längre en egen kår vid institutionen. Den tidigare kåren, SSAS, blir en kårförening under Stockholms universitets studentkår (SUS).  Om du klickar på länken nedan hittar du information om denna förändring och vad Du behöver göra för att vara med i kårarbetet vid Stockholms universitet och på så sätt få inflytande över Din och andra studenters studiemiljö.

Trakasserier och kränkande särbehandling, omslag för broschyr

Kränkande särbehandling och trakasserier är inte okej

Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling? Det är något som inte ska finnas vid Stockholms universitet.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2