Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

All undervisning sker endast digitalt

All undervisning i institutionens och i Stockholms universitets övriga lokaler är inställd från och med onsdagen den 18 mars. Däremot ges undervisning på distans samt i den verksamhetsförlagda utbildningen. Entrédörrar och korridordörrar kommer vara låsta. Endast anställda är tillåtna att vistas i lokalerna (rektorsbeslut).

Studera, undervisa och arbeta på distans

Corona

Exchange students/utbytesstudenter

Lediga tjänster

Sök tjänst hos oss

Institutionen för socialt arbete söker lektorer i socialt arbete, adjunkter i socialt arbete samt adjunkter i juridik i socialt arbete.

Ylva Spånberger Weitz

Identitetsförhandlingar om moderskap i föräldrars berättelser om familjehemsvård

Ylva Spånberger Weitz och Marie Karlsson har studerat hur biologiska föräldrar till familjehemsplacerade barn förhandlar om identitet och föreställningar om moderskap utifrån positionen som förälder på avstånd.

Peter Andersson. Foto: Rickard Kihlström

Debatt

Peter Andersson: Rätt kunskap saknas på ungdomshemmen

Tyvärr är inte all personal på ungdomshemmen rustad för att ge den vård och behandling som ungdomarna behöver. Placeringen av unga riskerar att bara bli förvaring, skriver Peter Andersson, socionom, psykoterapeut och forskare.

Foto: Niklas Björling

Rapport från Forskardag om socialpsykiatri 11 februari 2020

Förmiddagen den 11 februari samlades cirka 300 personer, socialarbetare inom socialpsykiatrin, personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård och andra i aulan på Institutionen för Socialt Arbete.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2