Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Forskningsassistent i socialt arbete sökes

Vi söker en forskningsassistent till ett nyinrättat projekt med det övergripande syftet att öka kunskapen om hur brukarmedverkan och delat beslutsfattande kan främjas i socialtjänstens stöd till unga, till personer med funktionsnedsättning samt till äldre. Projektet genomförs av forskare från Institutionen för socialt arbete, Systemvetenskapliga institutionen samt Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Sista ansökningsdag 2018-10-07.

Kurser öppna för sen ansökan

Vi har öppet för sen antagning till följande kurser, fram till den 26 oktober 2018. 

  • Funktionsvariationer och välfärd
  • Fattigdom och välfärd ll
  • Kvantitativa forskningsmetoder

Gå till antagning.se

Foto: Eva Dalin

Disputation Therese von Braun

Therese von Braun disputerar måndagen den 15 oktober kl. 10 i Aula Svea

Foto: Eva Dalin

Forskardag om socialpsykiatri. Tema: Arbete och sysselsättning

Forskardagen vänder sig till såväl forskare och lärare som personer som arbetar inom socialpsykiatriska verksamheter, handläggare, chefer, personliga ombud, studenter och personer med egen erfarenhet av psykiska problem. Vi kommer att presentera forskning om sysselsättning i olika former, SE/IPS samt öppna verksamheter med medskapande deltagare.

Foto: Eva Dalin

CSA:s hedersutmärkelse 2018 till professor Bo Vinnerljung

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse  till någon som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2018 års hedersstipendiat har utsetts Bo Vinnerljung.

Foto: Eva Dalin

Kön och etnicitet i äldreomsorgen

I äldreomsorgen har den äldre rätt till inflytande, delaktighet och självbestämmande. Samtidigt har personalen rätt att slippa diskrimineras på grund av kön eller etnicitet. Hur hanterar man önskemål om att få hjälp av personal av ett visst kön eller viss etnicitet?

Palle Storm, nybliven doktor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete.

Nyhetsbrev till studenter

Här hittar du institutionens nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla institutionens kursdeltagare. Om du vill ha det direkt som e-post till din egen adress finns länk på sidan där du kan anmäla dig för framtida utskick.

Rapport från äldreforskardagen 2018

Temat för den 19:de äldreforskardagen vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet var "Äldreomsorger i Sverige - lokala variationer och generella trender"

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2