Utbildning

Utropstecken

Stockholms universitet går över till "nya Ladok" – vad betyder det för dig som student?

Ladok 3 är ett nationellt projekt som har pågått under flera år. Flera lärosäten har redan gått över till nya Ladok och snart är det Stockholms universitets tur.

studexp

Studentexpeditionen stängs

Från hösten 2017 kommer studentexpeditionen att stängas.
Istället kommer du som student ha en administrativ kontakt som ansvarar för olika terminer.

studenter

Studenthandböcker

Foto: Eva Dalin

Registreringsperiod 10 - 17 augusti

Du behöver aktivera ditt universitetskonto i början av din utbildning. Du måste också registrera dig varje termin.

eduroam

Trådlöst nätverk - eduroam

Eduroam - ett samarbete mellan universitetsnätverk, främst i Europa, som syftar till att erbjuda fri tillgång till nät på universitetens campus

sukort

Ny student? Här hittar du information om IT för studenter!

Som ny student är det mycket att tänka på. För att du inte ska behöva leta efter informaton om IT så har vi samlat användbara länkar här.

Foto: Eva Dalin

Stockholms universitets mobilapp

Med hjälp av mobilappen "Stockholms universitet guide" kan du med hjälp av din telefon orientera dig vid universitetet och hitta den service som finns för studenter.

Photo: Eva Dalin

Studentliv

Att vara student innebär inte bara att ägna sig åt undervisning som har med socialt arbete att göra. Det finns vid sidan av detta också andra aktiviteter vid Stockholms universitet, såväl rent sociala som sådana som kan underlätta dina studier.

 

Foto: Eva Dalin

Utbildning i socialt arbete

Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt ämne som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser, vilket även inrymmer ett internationellt jämförande perspektiv. Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne och har därför också inslag av sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

Vad är på gång?

  • Påtvingad avflyttning från bostad 2017-10-10 Pia Kjellbom "Påtvingad avflyttning från bostad. En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik"
  • Veckobrev till studenter 2017-10-06 Här hittar du institutionens veckobrev som skickas ut via e-post till alla som är registrerade på någon av institutionens kurser.
  • Omprövning av examinationsbeslut 2017-09-29 Här hittar du information om hur du som student går till väga om du vill att din examinator omprövar sitt betygsbeslut
  • Magisterpromotion den 27 oktober 2017-09-07 Två gånger per år promoveras i Aula Magna nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.
  • Skrivschema H17 2017-09-05

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen