Vill studera

Högskoleprovet

Anmälan till högskoleprovet sker två gånger per år. Sista anmälningsdag är 15 februari respektive 15 september.

Högskoleprovet ges två gånger per år – vår och höst. Högskoleprovet är ett prov som testar kunskaper man anses behöva ha för att lyckas med högskole- eller universitetsstudier. Från och med hösten 2011 är högskoleprovet indelat i två block - ett verbalt och ett kvantitativt. Det verbala blocket testar din ordkunskap, läsförståelse och dina allmänna språkkunskaper medan det kvantitativa blocket prövar dina matematikkunskaper och din förmåga till att utföra statistiska och jämförande analyser.

 

Ett högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven utan du måste fortfarande vara behörig till sökt utbildning för att konkurrera om en plats genom högskoleprovet.

Om du skriver provet på våren gäller det inte för antagning till sommarkurser samma år.

Nästa provtillfälle hösten 2015

15 september - sista anmälningsdag

24 oktober - provdag

Krav på giltig legitimation vid skrivtillfället

Kontrollera i god tid före provet att du har giltig legitimation! Utan giltig legitimation får du inget provresultat.

Följande id-handlingar är godkända:

  •  Giltig inplastad svensk legitimation med välliknande foto
  •   ID-kort (SIS-märkt), Nationellt/Skatteverkets ID-kort
  •   Körkort
  •   Svenskt EU-pass
  •   Giltigt inplastat utländskt pass med välliknande foto

För ytterligare information om högskoleprovet samt beskrivning av provets utformning, se studera.nu

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen