Uppsatsuppdrag

Vill du att studenter ska göra en studie av den verksamhet du arbetar inom?

Varje termin skrivs ungefär 75 uppsatser vid institutionen för socialt arbete. Om du vill att någon av dessa ska handla om din verksamhet, kontakta uppsats@socarb.su.se för mer information om hur det kan gå till.

Uppsatsuppdrag V17

Du som är student och ska skriva ditt självständiga examensarbete kan titta här för att se vilka uppsatsuppdrag som finns för den kommande terminen. Uppdrag kommer både från institutionens forskare och från externa verksamheter.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund