DiVA, (Digitala Vetenskapliga Arkivet), är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet, systemet används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av avhandlingar, studentuppsatser och andra publikationer från 23 universitet och högskolor i Norden

http://www.diva-portal.org/su/undergraduate/index.xsql?lang=sv

Det finns två olika alternativ för registrering av uppsatser i DiVA:

  • Antingen registrerar man endast uppgifter om uppsatsen (bibliografiska uppgifter) titel, författare, handledare osv. sökbara.
  • Eller så väljer man att publicera sin uppsats i fulltext.

Uppsatserna publiceras i .pdf format och lagras centralt på en server. De kan inte modifieras av användare.

Från och med våren 2009 är det studenterna själva som lägger in sin uppsats i DiVA. Längst ner på den här sidan hittar du en fil med instruktioner om hur du går till väga.