Termin 2

SUARB2. Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder, 30 hp

Under termin 2 läser du kursen Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder, som består av tre delkurser, en delkurs om 15 hp samt två delkurser om vardera 7,5 hp. Kurslitteratur för respektive delkurs hittar du i kursplan för kursen SUARB2, Socialt arbete 2. Nedan följer en beskrivning av de tre delkurserna:

SUARB2 Litteraturlista H17

Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder, 30 hp Grundnivå

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen