För dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt erbjuder vi utbildning i grundläggande psykoterapi. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi.

Det är en psykoterapiutbildning på psykodynamisk och systemteoretisk grund med kognitiv orientering. Utbildningen är anpassad till socionomers yrkesområde.

Den består av tre parallella delar: teoretiska studier, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete. Kursen är inriktad på individual- och par/familjeterapi och inleds med det individualpsykoterapeutiska arbetet. Kursen ges på halvfart under fyra terminer och är förlagd till fredagar.

Behörig att antas till utbildningen är den som har:

1. Socionomexamen eller motsvarande

2. Minst två års arbete i människovårdande arbete efter grundexamen.

3. Anställning inom psykosocial- psykiatrisk- eller omsorgsverksamhet och där kan bedriva kvalificerat behandlingsarbete med individer, par/familjer inom utbildningens ram.

Observera att samtliga behörighetskriterier måste vara uppfyllda

Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

  • Relevant yrkeserfarenhet
  • Pågående yrkesarbete
  • Möjlighet till patienttillgång avseende både individualpsykoterapi och par/familjepsykoterapi
  • Relevant utbildning utöver socionomexamen såsom teoretiska kurser inom vård och behandlingsområde på universitets och högskolenivå.
  • Relevant handledning i psykosocialt arbete
  • Egen psykoterapi

Kursen startade senast hösten 2016
Information om ny kursstart  på hemsidan senast januari 2018.

 

Kursplan

 Litteraturlista V18 SU7249 Systemteori, familjeterapi, teori och metod fördjupning 5,5 hp (pdf) (259 Kb)

 

 Litteraturlista H16 V17 Grundläggande utbildning i psykoterapi 60 hp (pdf) (13 Kb)

 Litteraturlista H17 för delkursen "Systemteori, familjeterapi, teori och metod grunder", 13 hp. (260 Kb)