Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med alkohol,
droger och psykisk ohälsa
, 15hp. Undervisningsspråk: Engelska

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin