Utbildning på avancerad nivå

Program

Fristående kurser

Fristående kurser på engelska

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Anders Bergmark

Studierektor grundutbildning:
Johan Kejerfors

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Studierektor uppdragsutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor masterutbilning och bitr. studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Bitr. studierektor (självständiga examensarbeten)
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Lars Eriksson och Katrin Rau

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen