Foto: Ingrid Tinglöf
Foto: Ingrid Tinglöf

Utvecklingen inom socialtjänstens område omfattar numera stöd till anhöriga som hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller äldre, vilket betyder att ett anhörigperspektiv ska genomsyra det sociala arbetet.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med anhörigfrågor eller som på annat sätt kommer i kontakt med anhöriga i behov av stöd.

Kursen innehåller följande områden: 

  • Definitioner och avgränsningar av anhörigbegreppet samt rättsliga ramar och riktlinjer inom offentlig vård och omsorg.
  • Anhörigas vård och omsorgssituation i dagens samhälle i såväl Sverige som internationellt.
  • Professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt attityder och värderingar kring anhörigomsorg.
  • Samverkan och samarbete mellan olika professioner

Kursen hålls vid fem tillfällen, varannan torsdag kl 9-16.30  med start den 6 oktober. Plats: Institutionen för socialt arbete, Sveavägen 160, Stockholm.

Kursen går följande datum

161006
161020
161103
161117
161201
 

Kursavgiften är 6 630 kr exklusive moms. Kurslitteratur ingår ej. Kursavgiften faktureras din arbetsgivare.

För mer information om kursen kontakta Kerstin Wennberg (kerstin.wennberg@socarb.su.se) eller Ann-Britt Sand (ann-britt.sand@socarb.su.se).

Kursplan

Hur anmäler jag mig?

Anmälan görs via länken här nedan.
Din anmälan måste göras av arbetsgivaren eller annan juridisk person.

Observera! Anmälan är bindande.

Antagning till kursen sker i turordning efter när anmälningarna inkommit.
 

Sista anmälningsdag: 2016-09-09