Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till olika yrkesgrupper som arbetar med mottagande av ensamkommande barn och ungdomar såsom socialsekreterare, boende- och skolpersonal. Syftet med kursen är att skapa en gemensam kunskapsgrund för dessa yrkesgrupper i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar.

I kursen behandlas teman som rättsliga ramar, barn och migration, ensamkommande barns livssituation och hälsa samt mottagandet av barnen. Kursen bygger på forskning som specifikt handlar om ensamkommande barn och ungdomar samt forskning om barn i samhällsvård. Kursen innehåller föreläsningar från olika forskare och praktiker med specialkunskaper om denna målgrupp, varvat med seminarier för diskussion och koppling till den egna praktiken. Viktiga utgångspunkter i kursen är att den ska kunna ge fördjupning i förhållande till enstaka utbildningsdagar som erbjuds dessa yrkesgrupper samt att kunskapen ska kopplas till det praktiska arbetet.

Behörighet att söka en uppdragsutbildning på högskolenivå har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare eller annan juridisk person.

Information om utbildningen

Kursen ges som uppdragsutbildning på kvartsfart med planerad kurstart vecka 8 2017 vid Institutionen för socialt arbete, Sveavägen 160, Stockholm.

Kursplan

Kursen innehåller följande områden:

  • Barn på flykt, villkor och rättigheter
  • Ensamkommande barns och ungas livssituation och hälsa
  • Mottagandet av ensamkommande barn
  • Barn i samhällsvård

Kursen går sex fredagsförmiddagar

170224
170310
170324
170407
170421
170505

Kursavgiften är 6 683 kr exklusive moms. Kurslitteratur ingår ej. Kursavgiften faktureras din arbetsgivare. Anmälan är bindande! Återtagen anmälan debiteras med 20 % av kursavgiften.

Vid frågor angående kursens innehåll och upplägg kontakta asa.backlund@socarb.su.se.

Övriga frågor kontakta katarina.piuva@socarb.su.se

Hur anmäler jag mig?

Anmälan görs via länken här nedan.
Din anmälan måste göras av arbetsgivaren eller annan juridisk person.

Observera! Anmälan är bindande.

Antagning till kursen sker i turordning efter när anmälningarna inkommit. För kursstart är minimum 15  och max 30 deltagare.
 

Sista anmälningsdag: 2017-01-23

 
Anmälan