Funktionsnedsättning

Sveaplan

Funktionsnedsättning

Är du student med funktionsnedsättning och behöver individuellt stöd i dina studier, har du möjlighet att diskutera detta med Studentavdelningens Samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Tänk på att göra det i god tid före studiestarten. Du når dem genom att e-posta till studentstod@su.se. Service till studenter med funktionsnedsättning hittar du i Studenthuset Beta  rum 233 – 240, Frescati.

Läs mer på Studera med funktionsnedsättning

Institutionens kontaktpersoner till studenter med funktionsnedsättning är studievägledarna.

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 9.30-11.00
Tfn 08-16 23 25

Epost: studievagledare@socarb.su.se

Öppen mottagning ("drop-in"): måndag, tisdag, torsdag 11.00-12.00
Rum 443 och 444, Plan 4 (intill studentexpeditionen)

Sveaplan Korridor

Tillgänglighet

Här hittar du information om husets tillgänglighet för besökare med funktionsnedsättningar.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen