IT

Helpdesk

Helpdesk kan bl a hjälpa dig att få svar på frågor om ditt universitetskonto, universitetskortet, trådlöst nät, datorsalar mm samt allmänna frågor om IT för studenter.

Kontakt

Använd Serviceportalen för att kontakta Helpdesk!

E-post: helpdesk@su.se
Tel: 08-16 1999

Telefontider:
Måndag - fredag sommartid kl 8.00-16.00 (1 maj - 15 september)
Måndag - fredag vintertid kl 8-16.40 (16 september - 30 april)

Helpdesk kan hjälpa dig att få svar på frågor om ditt universitetskonto, universitetskortet, studentportalen Mitt universitet, det trådlösa nätverket, våra datorsalar, utskrifter, skanning, kopiering eller allmänna frågor om IT för studenter.

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen