Veckobrev: Bibliotek, jobb och teater. 2016-12-07. Läs

Veckobrev: Öppna föreläsningar, kåren och jobba som amanuens. 2016-11-29.  Läs

 Veckobrev: Konferens, mässa, disciplinärende och en del annat 2016-11-22 (124 Kb)

 Veckobrev till studenter: Utlandsstudier, språkövningar och pedagogisk inspiration 2016-11-15 (137 Kb)

Veckobrev: Grupparbete, bibliotek och socialt arbete i paris. 2016-10-31. Läs

Veckobrev: Söktryck, sökverkstad och sökning av vikarier. 2016-11-08. Läs

Veckobrev: Nätverksinfo, rapporter och litet annat.  2016-10-27. Läs