I årets rankning kom Stockholms universitets socionomutbildning på andra plats, medan Stockholms universitet som helhet kom på elfte plats.

Rankningen baseras på ett antal olika kriterier som vägs samman till ett totalresultat. Variablerna eller indikatorerna är valda så att de belyser olika aspekter av utbildningen: studenterna, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund.

När det gäller internationalisering kom Stockholms universitetsutbildning på första plats och på andra plats när det gäller forskning och forskarutbildning.

Läs hela rapporten

Se rankning av delindikatorer på socionomutbildningarna

Läs artikel på Stockholms universitets centrala webbplats