Från hösten 2015 har de två tidigare socionomprogrammen ersatts med ett nytt. I det nya socionomprogrammet integreras dessa två till ett program med ny utbildningsplan som gäller från och med hösten 2015.

Redan antagna studenter på de tidigare programmen går kvar enligt den studieordning de antagits till.

Här finns information om det nya socionomprogrammet.

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin