Aktuellt & evenemang

Så anmäler du halka och halkskador

Upptäcker du att det är halt och/eller dåligt snöröjt på gång- eller cykelvägar på universitetsområdet kan du rapportera in det i universitetets rapporteringssystem Samir. Samir bevakas löpande av Sektionen för säkerhet som tar kontakt med fastighetsägaren Akademiska Hus för att åtgärda de rapporter som kommer in.


Har du själv halkat, eller sett andra halka på området, ska du även rapportera in detta i systemet Samir. Antingen som tillbud, om du inte drabbats av någon som helst personskada, eller som arbetsskada, om du skadat dig på något sätt (även lättare skador som blåmärken, skrubbsår eller liknande). Halkincident utan personskada ska dock bara anmälas (som tillbud) om de inträffar på eller i direkt anslutning till berört campusområde.

Halkincident med personskada som inträffar under arbets-/studietid (inklusive tjänsteresa) eller under färden mellan hemmet och arbetet/studiestället ska alltid anmälas (som arbetsskada) oavsett var de inträffar.

Vid frågor går det bra att kontakta Mats Hansson vid Sektionen för säkerhet, mats.hansson@su.se.

Det går även att anmäla halka till Akademiska Hus telefonnummer för felanmälan, 020-552 000.

 

 
 
Relaterade länkar
 
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Anders Bergmark

Studierektor grundutbildning:
Johan Kejerfors

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Studierektor uppdragsutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor masterutbilning och bitr. studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Bitr. studierektor (självständiga examensarbeten)
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Lars Eriksson och Katrin Rau

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen