Vi vill gärna att alla ni som var med på brandövningen fyller i nedanstående formulär om hur  ni uppfattade övningen och vilka ev. hinder eller problem som ni observerade.

Fyll i enkäten och skicka in den med länken längst ner på den. Vi kommer sammanställa och publicera resultatet av enkäten.

Länk till enkäten (jotform)

En utvärdering kommer sammanställas och publiceras.

Läs mer om brandskydd på SU:s hemsida.