Aktuellt & evenemang

Arbete med våldsutsatta barn - studiebesök

Socialtjänsten Barn och Ungdom i Södertälje bjuder in socionomstudenter till två studiebesök under vårterminen 2017, 170406 och 170511. Studiebesöken hålls på Holmfastvägen 31, 129 56 Södertälje och pågår mellan kl. 09:00-16:30. Under dagen kommer vi att visa hur vi arbetar för att hjälpa våldsutsatta barn och deras familjer.

Foto: Eva Dalin

Pia Kjellbom får hedersutmärkelse

Pia Kjellbom, lärare och forskare vid institutionen, har tillsammans med Pia Redlund, fått Stiftelsen Bångs hedersutmärkelse 2016 .

Veckobrev till studenter

Här hittar du institutionens veckobrev som skickas ut via e-post till alla som är registrerade på någon av institutionens kurser.

Foto: Eva Dalin

Vill du börja studera?

Sista anmälningsdag är den 18 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen.

Foto: Eva Dalin

Bli mentor åt en student med funktionsnedsättning

Sök ett lärorikt, avlönat och meriterande extrajobb. Stockholms universitet rekryterar nu mentorer till studenter med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar.

Positiv praktik

En av våra studenter, Yegane Shirazi Nejad, har praktiserat på socialkontoret i Sollentuna. I en artikel i SollentunaSvepet berättar hon om sina erfarenheter av praktiken.

Foto: Eva Dalin

Stockholms universitets mobilapp

Med hjälp av mobilappen "Stockholms universitet guide" kan du med hjälp av din telefon orientera dig vid universitetet och hitta den service som finns för studenter.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Anders Bergmark

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen