Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 22,5 hp) ingår i kursen Socialt arbete II på Socionomprogrammet (210 hp) och Socialt arbete II med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade på Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade (210 hp). Studiehandledningen för VFU samt kursplanerna finns som bifogade filer längst ner på denna sida.

 

Anmälan för studenter som ska göra VFU kommande termin

Anmälningsblankett för studenter inför HT 2017

OBS! Anmälan måste skickas in senast den 15/4 2017.

 

Information om VFU utomlands