Tidigare student

Kontakt

Studierektor uppdragsutbildning
Katarina Piuva

Samordnare för examensuppsatser
Sanna Tielman och Mats Ekendahl

VFU-samordnare
vfu@socarb.su.se

Lars Eriksson
08-16 32 44

Katrin Rau
08-16 15 95

VFU - utbildning i samverkan

Nyheter