En större omorganisering av fältstudierna pågår.

Denna förväntas vara klar under våren 2014.

Foto: Orasis
Foto: Orasis