Temat för dagen är ”Hållbar förändring i socialt arbete” som knyter an till det
globala temat ”Promoting community and environmental sustainablility”.

Mycket inom socialt arbete handlar om att stödja förändring på olika sätt
och socialt arbete förändras också ständigt. Under dagen lyfter vi behovet av
hållbar förändring på olika sätt – från student till yrkesverksam, från krisande
organisation till rekryterande, från socialarbetare i ett land till att arbeta med
socialt arbete i Sverige.

World Social Work Day firas tredje tisdagen i mars varje år för att
uppmärksamma behovet och resultaten av det sociala arbetet i världen.

Anmäl dig senast 15 mars till josefine.johansson@akademssr.se

Program

Inledning: World Social Work Day
Josefine Johansson, professionsstrateg, Akademikerförbundet SSR,
Johan Kejerfors, studierektor vid institutionen för socialt arbete och
Elin Kjörrefjord, ordförande för SSAS

Från socialarbetare i ett land till svensk socionom
Vivian Hannouch, socialsekreterare i Järfälla kommun

Från en organisation i kris till goda förutsättningar för socialt förändringsarbete
Kristina Eriksson, enhetschef i Sundbybergs stad

Från student till yrkesverksam socionom
Daniel Knudsen och Elisabeth Ullman, biståndshandläggare i Stockholms stad

Från vuxen till barnperspektiv på hållbar förändring
Organisationen Maskrosbarn

Forskning och förändring 
Åke Bergmark, professor i socialt arbete

Mingel och fika

Panelsamtal

Mer information: Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR, josefine.johansson@akademssr.se, 08-617 44 22.