Docent Ulla Forinder
 
 

Vägarna som forskarnas skrivande tar, var det landar och vem som får hjälp av det, går ibland genom oväntade landskap. Ullas kapitel i boken "Narrativa metoder i socialt arbete" användes i en uppsats som en student skrev i socialt arbete vid Göteborgs universitet, som sedan i sin tur inspirerade en kvinna i sitt skrivande om sin kamp mot cancer.

Forinder, U (2008). Människors berättelser om sorger, lidanden och kriser. I Sam Larsson, Yvonne Sjöblom och John Lilja (red.) Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. Om boken

Läs bloggen

Läs mer om Ulla Forinder