Katarina Thorén

Katarina arbetar som universitetslektor vid Socialhögskolan, Stockholms universitet sedan november 2012. Katarina disputerade vid School of Social Service Administration (SSA), University of Chicago i USA där hon var verksam som forskarstuderande från slutet av 1990-talet. Hon är socionomutbildad vid Mittuniversitetet i Östersund och har tidigare arbetat som socialarbetare inom socialtjänst och ungdomsvård.

Katarinas forskning handlar främst om socialpolitik och komparativ välfärdsforskning, arbetsmarknadspolitik och kommunala arbetsmarknadsåtgärder för samt socialarbetarers roll som implementerare av socialpolitik i sitt praktiska arbete. Katarinas intresserar sig också för hur socialarbetare på olika sätt påverkar socialpolitik inom ramen för sin profession.