Det finns enligt författarna bara en studie om barns anknytning till föräldrar med intellektuella funktionshinder, och den visar att mödrarnas intelligens inte hade något samband med barnens anknytning. Samtidigt visar andra studier att det bland socialtjänst och domstolar förekommer diskriminerande fördomar om omsorgsförmågan hos föräldrar med intellektuella funktionshinder. Hollander och Alexius ger tillsammans med sina medförfattare konkreta förslag på vad socialtjänst och domstolar - i ljuset av utförda studier - kan göra.

Läs hela artikeln här

Du kan också se en intervju med Katarina Alexius i TV4:s morgonnyheter den 9 juni kl.06.45.