Institutionen för socialt arbete har en miljögrupp och en miljöplan (se bifogat pdf-dokument längst ner på sidan).

Om du har frågor om institutionens miljöplan, kontakta prefekt Lena Hübner.

Du kan läsa mer om Stockholms universitets miljöarbete på su.se/miljo

Foto: Sanna Tielman
Foto: Sanna Tielman