Uppgifter från personalkatalogen

Lista över personal, med kontaktuppgifter

  • Astri Muren Telefon: +468163306+468161434 Adress: 106 91 Stockholm Rumsnummer: A 766118 Bes�ksdress: Bloms hus, Universitetsvägen 16 Titel: Vicerektor, Professor Enhet: Nationalekonomiska institutionen UserId: amure URL: http://www.ne.su.se/~acm Roll: Vicerektor , Avdelningen för planering och ledningsstöd Roll: Vicerektor , Stockholms universitet Roll: Vicerektor , Humanvetenskapliga området

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet