Von Greiff, Ninive

Ninive von Greiff

Docent i socialt arbete

Ninive von Greiff. Foto: Eva Dalin
Ninive von Greiff. Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Ninive von Greiff, lektor i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde är missbruks- och behandlingsforskning.

Jag disputerade 2008 Ungdomsinriktad alkohol- och drogprevention – förutsättningar, evidens och legitimitet”. Avhandlingen består av fyra empiriska delstudier som alla syftar till att belysa olika aspekter av ungdomars bruk av alkohol och narkotika och hur samhällets hantering av detta gestaltas i det nutida Sverige.

Pågående och avslutade forskningsprojekt

2016- : Forskningsledare i projektet Återhämtningsprocessen för människor med missbruks- och psykiatrisk problematik – brukares och professionellas perceptioner av individuella, sociala och behandlingsrelaterade faktorers betydelse (tillsammans med Alain Topor och Lisa Skogens), finansierat av FORTE.

2016- : Långsiktiga konsekvenser av Individ- och familjeomsorgens insatser för personer vårdade för narkotika missbruk – en långtidsuppföljning via registerdata (tillsammans med Lisa Skogens [projektledare]), finansierat av FORTE.

2013-2014: Forskare i projektet International and national production of evidence for social work practice? On standardization, bureaucratization and politicization. (tillsammans med  Anders Bergmark [projektledare] och Lisa Skogens), finansierat av Vetenskapsrådet (VR).

2013-2014: Forskare i projektet Unga vuxnas perception av förändring i samband med behandling. (tillsammans med Lisa Skogens och Isabel Andersson [forskningsledare]), finansierat av Aleris forsknings- och utvecklingsfond.

2012-2016: Forskningsledare i projektet Behandlingens mekanismer – om kvinnliga klienters perception av egen förändring och behandlingspersonalens syn på det egna arbetets kvalitet. (tillsammans med Lisa Skogens), finansierat av FORTE.

2009-2012: Forskare i projektet Behandlingens mekanismer – om klienters och behandlingspersonals perceptioner av förändring vid behandling av alkoholproblem (tillsammans med Lisa Skogens och Anders Bergmark [forskningsledare]), finansierat av FAS (nuvarande FORTE).

Nuvarande undervisning

Alkohol och narkotika, 6hp, grundnivå.

Socialt arbete med alkohol- och drogproblem, 7,5hp, avancerad nivå.  

Hjälpande professionella relationer, 7,5hp, avancerad nivå.  

Uppsatsexamination, grundnivå.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet