Fork, Susanna (1996) Självets positioner. Lidande och konflikt som föreställningssystem. Dept. of Sociology, Uppsala University (Doctoral Disseration)

Sandstedt, Eva; Ahmadi, Nader; Fork, Sanna; Jacobsson, Kerstin; Lindberg, Elisabeth (1997) Förorten i det senmoderna samhället. Gävle: Institutet för Bostadsforskning.

Sandstedt, Eva; Fork, Sanna (1998) "Sjuka/sunda hus-frågan i ett samhällsperspektiv", ur Byggforskning 6/98. Stockholm: Byggforskningsrådet.

Fork, Sanna, Sandstedt, Eva (1999)"Samhällsvetenskaplig forskning om sjuka och sunda hus. En litteratursammanställning", Arbete och Hälsa 1999:16. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Sandstedt, Eva; Fork, Sanna (1999) "Sjuka/sunda hus frågan i ett samhällsperspektiv", ur Miljö och Hälsa 1/1999. Stockholm: Miljö och Hälsa.

Hännestrand, S.; Michailakis, Dimitris; Söder, Mårten; Tielman, Susanna (1999) Diskriminering: Samhällets marginalisering av funktionshindrade. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning.

Tielman, Sanna; Michailakis, Dimitris (1999) Diskriminering: Samhällets marginalisering av de funktionshindrade. Uppsala: Uppsala universitet.

Tielman, Sanna (1999) Ord och bild! Lathund samt övningar till grundkurs i ord- och bildbehandling i Word (läromedel). Uppsala: Uppsala universitet.

Hännestrand, Bo; Michailakis, Dimitris; Söder, Mårten; Tielman, Sanna (2000) "Samhällets marginalisering av rörelsehindrade. Problematisering av begreppet diskriminering". Mångfald i arbetslivet, Arbetsrapport 3. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning, Svenska ESF-rådet, Integrationsverket.

Sandstedt, Eva; Tielman, Sanna (2000) "Nya vinklar för studiet av sjuka hus", ur Byggforskning 1/00. Stockholm: Byggforskningsrådet.

Tielman, Sanna (2000) Om ändå jag hade ett brutet ben! Om arbetslivsintegration av personer med osynliga och omtvistade skador. Arbetspapper ventilerat vid sociologförbundets årliga konferens 2000, Växsjö. (under bearbetning)

Tielman, Sanna (2002) "Det normalas föränderlighet", ur Arbetsliv och funktionshinder / Malena Sjöberg (red.). Lund : Studentlitteratur.

Tielman, Sanna (2003) Handikappning och normalisering. Om integration och marginalisering av anställda med funktionshinder. Centrum för Handikappforskning 2003:2. Uppsala: Centrum för Handikappforskning, Uppsala universitet.