Törnquist, Agneta

Agneta Törnquist

Fil.dr. i pedagogik

Foto: Eva Dalin
Agneta Törnquist
Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Är disputerad i pedagogik med fokus på yrkespedagogiska frågor och lektor i socialt arbete. Har under de senaste fyra åren haft en forskartjänst vid Vårdalinstitutet Lunds universitet. Där har jag deltagit i ett interventionsprojekt som handlar om stöd till personal som arbetar med svårt sjuka och döende äldre. Forskningsfokus har varit enhetschefers (först linjens chefer) och sjuksköterskors ledarskap och personalens förväntningar på enhetschefers och sjuksköterskors stöd. Interventionen har studerats utifrån lärandeaspekter.

Är engagerad i kompetensfrågor inom äldreomsorgen och har deltagit i ett flertal arbetsgrupper på Socialstyrelsen, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskola omkring kompetens.

Undervisningsområde är organisation och ledarskap

Huvudsakligt forskningsområde

Ledarskap, yrkeskompetens och arbetsplatsförlagt lärande främst inom äldreomsorgen.

Handleder gärna inom

Ledarskap, medarbetarskap, kompetens och lärande.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet