Feasibility Study VET-LSA (2009) A comparative analysis of occupational profiles and VET programmes in 8 European countries - International report. Vocational Training Research volume 8. Germany: Federal Ministry of Education and Research.

Socialstyrelsen (2006) Vård och omsorgsassistenters kvalifikationer. Grundläggande nivå. (delförfattare). 55s

Törnquist Agneta (2004) Vad man ska kunna och hur man ska vara. – En studie om enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. Studies in Educational Sciences 72. Lärarhögskolan i Stockholm: HLS Förlag (akademisk avhandling). 312s

Törnquist Agneta (2001) Kommunal äldreomsorg kräver också utbildning. I:Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning. Några forskarperspektiv. Stockholm: Skolverket. 12s

Törnquist Agneta (2000) Kvinnliga mellanchefer i kvinnliga organisationer. I: Sven Styrborn, red.: Kvinnligt ledarskap i hierarkiska organisationer. En antologi i organisation och lärande. Stockholms Universitet: Pedagogiska Institutionen. 20s

Törnquist Agneta (1998) Att utbildas till chef I: Robert Höghielm, red.: Från Wittgenstein till degknådning – om yrkeskunskap och yrkeskulturer. Stockholm: HLS Förlag. 9s