Carolina Øverlien. Foto: NKTVS
Carolina Øverlien. Foto: NKTVS

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Det innefattar bland annat barn och unga som upplever våld i hemmet, som blir utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, och omsorgssvikt. Av intresse är också barn och ungdom placerade utanför hemmet, t.ex. på särskilda ungdomshem. Barns rättigheter, kvalitativ metod och analys, och etik när man forskar om och med barn i utsatta livssituation är av speciellt intresse. 

Jag handleder gärna inom ovanstående områden.