Öhlund, Thomas

Thomas Öhlund

Fil.dr.

Thomas Öhlund.  Foto: Sanna Tielman
Thomas Öhlund.
Foto: Sanna Tielman

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Ungdomar och socialt arbete. Metoder i socialt arbete. Modernisering,ungdomskulturer och identitet. Normalitet och avvikelse. Arbetar företrädelsevis utifrån kvalitativ metod, te x hermeneutik och kritisk diskursanalys.

Handleder gärna inom

Ungdomskulturer och socialt arbete med ungdomar

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet